miljø

Tryk med omtanke

Strandbygaard A/S er i front, når det gælder kvalitet og miljø. Derfor har vi opnået en lang række certificeringer, og arbejder hele tiden på at skabe flere forbedringer.
Vi er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001

Vi er miljøcertificeret både iht. ISO 14001 og EMAS, hvor vi skaber miljøforbedringer

Vi producerer bæredygtige tryksager iht. FSC®, PEFC™, Svanen og ClimateCalc

Vi udviser samfundsansvar og støtter UN Global Compacts principper

Læs mere under de enkelte afsnit, hvis du vil vide mere.

Der er skrappe regler omkring brug og placering af de forskellige miljømærker. Kontakt os derfor gerne for at høre mere om mulighederne på tlf.
96 800 700 eller grafisk@strandbygaard.dk.
miljø

Svanemærket

Strandbygaard har stor fokus på miljøet og har siden 2009 været et Svanemærke-certificeret trykkeri.
Svanemærket viser, at vores varer er blandt de mindst miljøbelastende inden for vores felt. Samtidig er Svanemærket kundernes og vores nærmiljøs garanti for, at vores produkter opfylder de skrappe miljøkrav. Vores licensnummer er: 5041 0751.

Kontakt Strandbygaard på telefon +45 96 800 700 for at høre mere om, hvordan du kan få dine tryksager Svanemærket.
Læs mere om Svanemærket >
miljø

FSC® og PEFC™

FSC® er en international certificeringsordning til træ og papir. I en FSC® skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
FSC® er en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

​Ved at vælge FSC® certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne spores. Herved kan kunderne sikre, at de medvirker til en ansvarlig drift af verdens skove, som bl.a. indebærer sundhed og sikkerhed for skovarbejderne, og at der tages hensyn til dyre- og plantelivet.​​

Kontakt Strandbygaard på telefon +45 96 800 700 for at høre mere om, hvordan du kan få dine tryksager FSC® certificeret.
miljø

ISO 9001
ISO 14001
EMAS

Normalt er vi bløde og fleksible, når det gælder kundernes behov, men når det kommer til kvalitet og miljø, så bliver vi mere markante.
Hos Strandbygaard stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Vi ønsker at sikre en ensartet kvalitet i vores produkter og processer. Vi træner hver dag på at efterleve mottoet – rigtigt første gang, til aftalt tid.

Udover at stille krav til råvarer og fremstillingsprocessen lægger vi stor vægt på et motiverende arbejsmiljø, hvor sikkerheden er i top.

Når det gælder naturen, så er vores holdning enkel – vi trykker med omtanke for miljøet, og følger de internationale standarder indenfor kvalitets- og miljøledelse.


ISO 9001
ISO 9001 er den internationale standard for kvalitetsledelse, der medvirker til at sikre en systematik i indkøbs-, produktions- og salgsprocessen. Standarden stiller ligeledes krav til formulering af en kvalitetsstrategi og en løbende udvikling af kvalitetsarbejdet hos Strandbygaard.
ISO 9001 certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, at virksomheden overholder de fastlagte procedurer.

Læs mere om ISO 9001 >

ISO 14001

Som ISO 14001 certificeret virksomhed lever vi op til den internationale standards krav om miljøledelse, der er et redskab til at styre, overvåge og samtidig nedbringe den belastning af miljøet, der er et resultat af vores aktiviteter.

Det er et krav i ISO 14001, at vi dokumenterer løbende miljøforbedringer ved fastsættelse af mål og handlingsplaner. ISO 14001 certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, om de fastsatte miljømål opnås.

Læs mere om ISO 14001 >

EMAS

EMAS står for »Eco-Management and Audit Scheme«. EMAS er EU’s miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. EMAS er en overbygning på en ISO 14001 certificering, hvor den vigtigste forskel er udgivelsen af en årlig miljøredegørelse. EMAS er ifølge miljøstyrelsen det mest ambitiøse miljøledelsessystem, en virksomhed kan indføre. Som certificeret virksomhed lever Strandbygaard op til EU’s krav om miljøledelse.

Læs mere om EMAS >
miljø

Social og miljømæssig ansvarlighed

Hos Strandbygaard bestræber vi os på at levere bæredygtige løsninger til gavn for mennesker, miljø og samfund. Ved at tiltræde Grafisk CSR Kodeks har vi forpligtet os til at udvise social og miljømæssig ansvarlighed. Den Grafiske branches CSR-kodeks tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper, men er gjort mere målrettet til den grafiske branche.
Hensigten med Grafisk CSR kodeks er at give retningslinjer for, hvordan vi som virksomhed kan bidrage til at løse de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen. Principperne i kodekset viser os vejen for, hvordan vi som virksomhed gennem vores handlinger respekterer de fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, udviser ansvar over for miljøet og modarbejder alle former for korruption.

Vores tiltrædelse i Grafisk CSR kodeks er med til at fastholde vores fokus på social ansvarlighed i vores aktiviteter og styrke den vedvarende kommunikation, om de fremskridt, vi gør inden for CSR.

I august 2018 udgav vi »Communication on Progress« CSR rapport for virksomheden.

Læs den udførlige rapport her >Her er de 10 principper, som vi har forpligtet os til:

Menneskerettigheder
1. Støtte, respektere og beskytte de internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Sikre at menneskerettigheder ikke krænkes

Arbejdsforhold
3. Opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Tilskynde udviklingen og implementering af miljøvenlige teknologier

Bekæmpelse af korruption
10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse
miljø

Social og miljømæssig ansvarlighed

Strandbygaard har siden 2013 været certificeret til at levere CO2 neutrale tryksager.

Ved at vælge at CO2 neutralisere din tryksag støtter du op om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Din støtte går først og fremmest til aktiviteter, som reducerer CO2-udledning, og som en naturlig del medfører disse aktiviteter beskæftigelse og uddannelse for lokalbefolk-ningen samt mange andre gode ting.
En CO2 neutral tryksag fungerer ved, at Strandbygaard opkøber en række CO2 kreditter, eksempelvis 100 tons. De sælges herefter til de af vores kunder, som ønsker en CO2 neutral tryksag. Beløbet fra indkøbet af CO2 kreditter støtter miljøprojekter i hele verden, det kan eksempelvis være plant et træ i Amazonas eller vandprojekter i Afrika.

Kontakt jeres konsulent for specifik vejledning.

Lige nu støtter vi et geotermisk kraftværk i Indonesien

Projektet er beliggende ca. 100 km sydvest for hovedstaden Jakarta i et område med tropiske skove og vulkansk aktivitet. 

Kraftværket udnytter de magtfulde naturressourcer i Indonesiens underjordiske geotermiske aktivitet til at generere energi. Geotermisk energi er den reneste form for vedvarende energi og generer slet ingen affald.

Dette reducerer efterspørgslen på fossile brændstoffer og gør herudover en positiv forandring for folks liv i de omkringliggende lokalsamfund. Projektets aktivitet involverer opgradering af eksisterende turbiner for at løfte effektiviteten og således genereres mere emissionsfri energi.

På grund af regionens afsides beliggenhed var arbejdsløsheden inden projektet forståeligt høj, og dette blev anset som en prioritet. Projektet har haft og har stadig flere positive socioøkonomiske indvirkninger såsom:

– Beskæftigelse for lokalbefolkningen i form af over 20 jobs i opførelsesfasen og herefter 12 faste stillinger til driften af kraftværket
– Erhvervsuddannelser for kvinder og arbejdsløse med henblik på at kvalificere dem til den lokale modeindustri
– Opbygning af børnehave

Der kan findes mere information på nedenstående link:

http://dk.climatecalc.eu/ >

Certifikat South Pole >
General Starch wastewater treatment, Thailand >

Vi svarer hurtigt
____________

Tilbud samme dag
Kvalificeret support
Vi er til at træffe

Vi går op i kvalitet
____________

Kvalificeret rådgivning
Filtjek og farvestyring
Nyeste teknologi og maskiner

Vi agerer proaktivt
____________

Konsulentbesøg
Dialog og sammenhold
Opkvalificering og uddannelse

Vi værner om miljøet
____________

Bæredygtige tryksager
FSC®  PEFC™ Svanen ClimateCalc
ISO 9001 + 14001 og EMAS

Strandbygaard benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og i forbindelse med statistik. Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.
Læs mere om cookies.Luk og accepter cookies