Strandbygaard eget miljøvenlige genbrugspapir

Når du skal bruge miljøvenlige print og tryk, er Strandbygaard helt i front

Print og tryk med miljømærkning giver dig god samvittighed og øget konkurrencefordel

Hvis du leder efter et trykkeri, der går op i miljø og kvalitet, så er du kommet til det helt rette sted!

Ved at vælge produkter der er mere miljøvenlige og med miljømærker og certificeringer, kan du skille dig ud fra dine konkurrenter med en miljørigtig profil.

Mange af dine konkurrenter har sikkert allerede taget miljøvenlige løsninger til sig, så det er også på tide, at du får et eller flere miljømærker på dine tryksager.

Ud over den øgende konkurrencefordel, hvor du kan markedsføre din grønnere profil, giver det dig også god samvittighed at vide, du tager stilling og vælger grønt, når du kan.

Er du klar til at bestille?

Hos Strandbygaard kan vi trykke og printe stort set alt - og på de fleste materialer.

Det grønne valg er nemt hos Strandbygaard

Hos Strandbygaard er hensynet til miljø- og socialansvarlighed en rodfæstet del af vores værdigrundlag, hvor vi løbende stræber efter en mere grøn produktion.

Svanemærket

Vi har i mange år været officielt godkendt som Svanemærket trykkeri og er dermed blandt de absolut mest miljørigtige grafiske virksomheder, nationalt og internationalt.

FSC® og ISO standard

Gennem vores Prinfo-samarbejde er vi certificeret iht. til FSC og ISO 14001, hvilket sikrer overholdelse af alle miljømæssige krav samt løbende udvikling og forbedring af vores miljøindsats og -resultater.

Cradle to Cradle Certified® Bronce

Som et supplement hertil er vi i 2021 blevet Cradle-to-Cradle certificeret.

Co2 neutral

Ved at bruge ClimaCalc, kan du købe Co2 kvoter til at neutralisere din tryksag

FNs Verdensmål

Vi har valgt at koncentrerer os om tre delmål: Bæredygtigt energi, ansvarlig forbrug og produktion samt livet på land.

Andre grønne tiltag

Vi arbejder løbende på at reducere vores energiforbrug og klimabelastning.

Fra 2021 kommer alt vores strøm fra vindenergi og vi har bl.a. også indgået et samarbejde med Skjern Paper om produktion af 100% klimaneutralt genbrugspapir, baseret på indsamlede papirrester og makulatur fra vores egen produktion og samarbejdspartnere.

Miljø bevidst trykkeri i Vestjylland FN verdensmål

FN's verdensmål

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er Verdens arbejdsplan for bl.a. at stoppe klimaforandringerne.

For at nå målene må alle gøre en indsats, både regeringer, virksomheder og hvert enkelt individ.

Hos Strandbygaard har vi udvalgt tre mål at koncentrere os om:

Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, FN verdensmål nr. 7

Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, FN verdensmål nr. 12

Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, FN verdensmål nr. 15

Energi til tryksager

Ét af delmålene under mål 7 er:

Formålet med delmål 7.
er kort fortalt at kunne levere bæredygtig energi til udviklingslandene. Målet
er, at det skal opnås inden 2030.

Når du vælger at CO2 neutralisere din tryksag, støtter du klimaprojekter i verden, som fremmer bæredygtig energi.

Strandbygaard vil de næste år også have fokus på, hvordan vores egen produktion kan blive mere CO2 neutral.

Ansvarligt forbrug og produktion
Igennem vores ISO 14001 certificering og Svanemærket har vi løbende fokus på vore miljøpåvirkninger og er med til at opfylde følgende delmål:

12.4 Vi håndterer affald og kemikalier på forsvarlig vis
12.5 Vi har vil fortsat reducere affaldsmængden
12.6 Vi vil motivere andre virksomheder til at agere bæredygtigt, f.eks. ved at have øget fokus på vores miljørigtige løsninger.
12.7 Vi vil promovere bæredygtighed i offentlige indkøb
12.8 Vil vi hjælpe med at give alle mennesker en bedre viden og forståelse til at kunne leve bæredygtigt.

Livet på land
Igennem FSC® er vi med til at opfylde følgende delmål:

15.1 FSC® arbejder med at bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand
15.2 I FSC® samarbejdet er vi med til at stoppe skovrydning og genoprette ødelagte skove
15.3 FSC® sørger for at genoprette udpint jord og bekæmper ørkendannelse.
15.5 FSC® sørger for naturlige levesteder og beskytter biodiversitet
15.8 FSC® er med til finansiere og skabe incitament til bæredygtigt skovbrug

Læs mere om FN’s verdensmål på www.verdensmaalene.dk

miljø bevidst trykkeri med svanemærke

Svanemærket trykkeri - kontrolleret miljørigtigt tryk og print.

Strandbygaard har stor fokus på miljøet og har siden 2009 været et Svanemærke-certificeret trykkeri.

Svanemærket viser at det er  bæredygtige tryksager

Det nordiske Svanemærke er måske det mest kendte miljømærke herhjemme og bruges på alverdens produkter. 

Hos Strandbygaard er vi naturligvis også Svanemærket og det er bare ét af de certifikater vi har for at kunne tilbyde dig en miljørigtig tryksag.

Svanemærket viser, at tryksager tryk med mærket, er blandt de mindst miljøbelastende. Samtidig er Svanemærket kundernes og vores nærmiljøs garanti for, at vores tryksager opfylder de skrappe miljøkrav. Vores licensnummer er: 5041 0751.

Kontakt Strandbygaard på telefon +45 96 800 700 for at høre mere om, hvordan du kan få dine tryksager Svanemærket.

 
Miljø bevidst trykkeri med FSC mærke. her ses et miljørigtigt hæfte,

FSC®

FSC® er en international certificeringsordning til træ og papir. I en FSC® skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

strandbygaard trykkeri miljøbevidst trykkeri, FSC mærket

‍FSC® er en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

​Ved at vælge FSC® certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne spores. Herved kan kunderne sikre, at de medvirker til en ansvarlig drift af verdens skove, som bl.a. indebærer sundhed og sikkerhed for skovarbejderne, og at der tages hensyn til dyre- og plantelivet.​​

Kontakt Strandbygaard på telefon +45 96 800 700 for at høre mere om, hvordan du kan få dine tryksager FSC® certificeret.

 
Miljø bevidst trykkeri - billede af vindmøller

ISO 9001
ISO 14001

Normalt er vi bløde og fleksible, når det gælder kundernes behov, men når det kommer til kvalitet og miljø, så bliver vi mere markante.

Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, ISO 9001 certifikat  Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, ISO 14001 certifikat

Hos Strandbygaard stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Vi ønsker at sikre en ensartet kvalitet i vores produkter og processer. Vi træner hver dag på at efterleve mottoet – rigtigt første gang, til aftalt tid.

Udover at stille krav til råvarer og fremstillingsprocessen lægger vi stor vægt på et motiverende arbejdsmiljø, hvor sikkerheden er i top.

Når det gælder naturen, så er vores holdning enkel – vi trykker med omtanke for miljøet, og følger de internationale standarder indenfor kvalitets- og miljøledelse.

Læs mere om vores miljøarbejde og -redegørelse i vores miljørapport, som du kan downloade øverst på siden.


ISO 9001

Ved at være en
del af ISO 9001, der er den internationale standard for kvalitetsledelse,
sikrer vi systematik i indkøbs-, produktions- og salgsprocessen. 
Derudover stilles
der i standarden krav til, at der formuleres en kvalitetsstrategi samt en
løbende udvikling af kvalitetsarbejdet hos Strandbygaard. 
Certificeringen
i ISO 9001 skal revideres en om året, hvor det kontrolleres, at vi overholder de fastlagte procedurer.

Læs mere om ISO 9001 >

ISO 14001

Ved at være ISO 14001 certificeret, lever vi op til de krav om miljøledelse, som denne internationale standard stiller. Det er et redskab der bruges til at kunne styre, overvåge og nedbringe belastningen af miljøet, som vores aktiviteter resulterer i. 

I ISO 14001 er det et krav, at vi skal dokumentere miljøforbedringer ved at fastsætte mål og handlingsplaner. En gang om året skal certificeringen revideres, hvor det bl.a. kontrolleres at vi opnår de miljømål vi fastsætter.

Læs mere om ISO 14001 >

Her ses at skilte og storformat kan trykkes hos Strandbygaard Trykkeri

Grafisk CSR Kodeks - Social og miljømæssig ansvarlighed

Hos Strandbygaard bestræber vi os på at levere mere miljøvenlige løsninger til gavn for mennesker, miljø og samfund. Ved at tiltræde Grafisk CSR Kodeks har vi forpligtet os til at udvise social og miljømæssig ansvarlighed. Den Grafiske branches CSR-kodeks tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper, men er gjort mere målrettet til den grafiske branche.

 

Hensigten med Grafisk CSR kodeks er at give retningslinjer for, hvordan vi som virksomhed kan bidrage til at løse de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen.

Principperne i kodekset viser os vejen for, hvordan vi som virksomhed gennem vores handlinger respekterer de fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, udviser ansvar over for miljøet og modarbejder alle former for korruption.

Vores tiltrædelse i Grafisk CSR kodeks er med til at fastholde vores fokus på social ansvarlighed i vores aktiviteter og styrke den vedvarende kommunikation, om de fremskridt, vi gør inden for CSR.

Læs mere om vores CSR arbejde i vores CSR rapport, som du kan downloade øverst på siden.

Her er de 10 principper, som vi har forpligtet os til:

Menneskerettigheder
1. Støtte, respektere og beskytte de internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Sikre at menneskerettigheder ikke krænkes

Arbejdsforhold
3. Opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Tilskynde udviklingen og implementering af miljøvenlige teknologier

Bekæmpelse af korruption
10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

strandbygaard_trykkeri_pos_materiale

CO2 neutrale tryksager - kompenseret med CO2 kreditter

Strandbygaard har siden 2013 været certificeret til at levere CO2 neutrale tryksager.

Ved at vælge at CO2 neutralisere din tryksag støtter du op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Din støtte går først og fremmest til aktiviteter, som reducerer CO2-udledning, og som en naturlig del medfører disse aktiviteter beskæftigelse og uddannelse for lokalbefolkningen samt mange andre gode ting.

 

En CO2 neutral tryksag fungerer ved, at Strandbygaard opkøber en række CO2 kreditter, eksempelvis 100 tons. De sælges herefter til de af vores kunder, som ønsker en CO2 neutral tryksag. Beløbet fra indkøbet af CO2 kreditter støtter miljøprojekter i hele verden, det kan eksempelvis være plant et træ i Amazonas eller vandprojekter i Afrika. Kontakt jeres konsulent for specifik vejledning.

Lige nu støtter vi et projekt i Brasilien, som bl.a. bekæmper ulovlig skovhugst

Baseret i en region, der er udsat for fattigdom og alvorlig tørke, tackler dette initiativ en af ​​de største årsager til afskovning i Brasilien: ulovlig skovhugst.

Ceará-projektet har skiftet det brændstof, der bruges af fem keramiske fabrikker fra ulovlig brænde til landbrugs- og industrielt affald. Denne biomasse ville ellers være kasseret som affald, så brændstofomskifteren omdanner ikke kun rester til noget nyttigt, men giver også lokalbefolkningen mulighed for at tjene til livets ophold – eller komplementere deres indkomst – ved at levere biomasseaffald direkte til fabrikkerne.

Desuden modtager projektet spildevand fra en lokal drikkevareproducent, som projektet skal bruge i produktionsprocessen. Hermed beskyttes naturressourcerne ved at reducere udledningen af​​vandforurening og behovet for at fjerne vand fra – et særligt vigtigt skridt for en region, der er hårdt ramt tørke.

Dette projekt afhjælper afskovning, undgår drivhusgasemissioner og fremmer en mere bæredygtig forsyningskæde, mens det også forbedrer levebrødet for lokalsamfund og medarbejdere.

Læs mere om Gold Standard og klimaprojekterne her:

www.goldstandard.org >‍

miljø bevidst trykkeri billede af træ

CleanPrint by Strandbygaard - Cradle to Cradle Certified® på bronzeniveau

Strandbygaard har udviklet en ny produktlinje vi kalder for CleanPrint, der er blevet Cradle to Cradle Certified® på bronze niveau.

Cradle to Cradle Certified® er del af den cirkulære økonomi og et certificeringsprogram for at designe, producere og verificere materialer og produkter som er sikre, cirkulært og ansvarligt fremstillet.

Strandbygaard trykkeri er et bæredygtigttrykkeri med Cradle to Cradle certifikat

Vores nye produktlinje CleanPrint er vores udvalg af Cradle to Cradle Certified® produkter, som er med til at cementere vores kamp for miljørigtige og bæredygtige tryksager.

Cradle-to-Cradle certifikatet af CleanPrint er endnu en milepæl for os og markerer, at vi, som en af Danmarks største trykkerier, vil være med til at vise den grønne vej i produktionen af tryksager.

Cradle-to-Cradle Certified standarden er inddelt i 5 kategorier, hvor man som virksomhed kan opnå en score i hver kategori.

Kategorierne er:
1. Materialesundhed
2. Genbrug og genanvendelse
3. Vedvarende energi og carbon management
4. Forvaltning af vandressourcen
5. Social ansvarlighed

Hos Strandbygaard er vi stolte over at have gjort os fortjent til endnu et markant certifikat til at understrege vores miljøbevidste produktion og udvikling.

Se Strandbygaards side for CleanPrint på: 
www.c2ccertified.org/cleanprint/

Læs mere om Cradle to Cradle Certified® via linket nedenunder her
www.c2ccertified.org/

 
Scroll til toppen

Få hjælp til julesangene om træet med vores julesanghæfter

GRATIS julesanghæfter