Cleanprint cradle to cradle trykkeri
Cleanprint cradle to cradle trykkeri

Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hos Strandbygaard kan visse produkter fremstilles som Cradle to Cradle Certified® Bronze

Produkterne er samlet under produktgruppen CleanPrint by Strandbygaard.

Læs mere om Cleanprint by Strandbygaard

Hvad er Cradle to Cradle Certified®?

Cradle to Cradle Certified® er et af de mest ambitiøse miljømærker, som stiller uhyre store krav til virksomheder, der ønsker at opnå certificeringen. 

For mange vil det være et nyt begreb. Især i trykkeribranchen, hvor Strandbygaard er blot det fjerde trykkeri i verden til at opnå certificeringen. 
Heldigvis vinder tankegangen bag certificeringen mere og mere indpas i mange forskellige industrier på tværs af verden. 

Vi har opnået certificering på bronze-niveau og arbejder videre på at få en endnu højere klassificering.

I denne artikel forklarer vi hvad Cradle to Cradle er og hvordan vi arbejder med det i produktionen af tryksager.

Vil du gerne have personlig rådgivning om Cradle To Cradle Certified® Bronze?

CleanPrint by Strandbygaard

CleanPrint er vores nye produktlinje af tryksager som er Cradle to Cradle Certified® bronze . Det er en produktlinje hvor vi har arbejdet hårdt på opfylde de strenge krav, som det kræver at blive Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Hvis du vil vide mere om tankegangen bag og hvad det betyder for tryksagerne, så læs videre herunder.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte en af vores konsulenter i salg og rådgivning og høre mere om dine muligheder for at få Cradle to Cradle Certified® Bronze tryksager.

Har du spørgsmål?

Scorecard for Cleanprint by Strandbygaard

Cleanprint cradle to cradle trykkeri

Hvad er Cradle to Cradle Certified?®

Cradle to Cradle, eller vugge-til-vugge på dansk, har til formål at fremme en langt mere bæredygtig produktion, hvor produkter skal være designet til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, for at kunne blive certificeret.

Designkonceptet fremmer altså produkter der skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Tendensen for bæredygtighed har hidtil været blot at minimere negative effekter på miljø og natur, ved at man sviner mindre og sparer på ressourcerne, man bruger.

Selvom det jo selvfølgelig er en god ting, så ændrer det ikke på, at der stadig bliver brugt mange ressourcer som bliver til affald.

Og hvis man følger tankegangen, så er mindre dårligt stadig dårligt.

Et uendeligt kredsløb uden nye ressourcer

Historisk set har vi siden industrialiseringen haft en såkaldt cradle to grave tankegang, hvor man producerer noget af råstoffer, bruger det og så smider det væk som rent affald.

Det er den produktionsmetode som man vil væk fra.

I en Cradle to Cradle tankegang er vi som mennesker i stedet til gavn for jorden, men uden at vi nødvendigvis skal skrue ned for forbrug og velfærd. Visionen er, at forbrug og produktion skal have en positiv effekt på økonomi, miljø og mennesker.

Når man ser på en Cradle to Cradle verden, så eksisterer der ikke længere affald. Alle produkter skal designes, så materialerne der bruges, kan indgå i et kredsløb og er sunde for omgivelserne.

Alle produkter skal altså udtænkes, så de kan komme tilbage i enten et biologisk eller teknisk kredsløb og på den måde blive en ny ressource i kredsløbet.

Dette naturlige kredsløb er det, man også kender fra naturen selv, hvor det overskud der er – f.eks. i form af frugter og blade der falder ned på jorden og formulder – bliver til næringsstoffer og basismateriale for den næste sæson.

cradle-to-cradle-facebook-image
her bliver Cradle to cradle kredsløbet forklaret af Strandbygaard trykkeri

Hvad er et biologisk og et teknisk kredsløb?

De to kredsløb som Cradle to Cradle tankegangen bygger på, er dem man også kender fra den cirkulære økonomi.

Det biologiske kredsløb kender man fra den måde naturen virker på:
Når en art producerer “affald” så kan en anden art bruge det som næringsstoffer.
Der findes ingen lossepladser i det biologiske kredsløb, men materialer cirkulerer hele tiden rundt, og al energi der bruges i kredsløbet kommer fra sol eller vind.

Det er dette kredsløb som det tekniske kredsløb forsøger at efterligne, ved, at de enkelte produkters dele kan genbruges til noget andet, når de har udtjent deres funktion. Desuden skal energi der bruges i kredsløbet komme fra vedvarende energi.

Selvom man taler om to kredsløb, så vil der også opstå situationer hvor det tekniske kredsløb afgiver ressourcer til det biologiske kredsløb. Dette er ikke et problem, men kravet er naturligvis, at det der afgives, uproblematisk skal kunne indgå i det biologiske kredsløb.

Så hvad enten det det drejer sig om teknisk eller biologisk kredsløb, så er tanken den samme i den cirkulære økonomi, som Cradle to Cradle er bygget op om omkring: Alt skal med tiden kunne vende tilbage til kredsløbet – og intet må gå tabt.

Hvis du er interesseret i at læse mere, så besøg danske Vugge-til-Vugge, der er akkrediteret Assessment Body for Cradle to Cradle Products Innovation Institute:  vuggetilvugge.dk

Cradle to Cradle Certified® i en verden af tryksager

Selvom der i tryksager i høj grad bliver brugt genanvendt papir, så består en tryksag af flere andre materialer, f.eks. tryksværte, lim, indbinding m.m.

Her ligger arbejdet i at bruge materialer der er så sikre som mulige overfor mennesker og miljø, så man opnår en materialesundhed, med mindst mulig miljøpåvirkning. 

Det er altså målet, at der kun anvendes materialer der ikke kan skade mennesker og miljø og at de kan være en del af sunde kredsløb. 

Man bliver derfor nødt til at vide præcis hvad der er af ingredienser i produktet.
Konkret betyder det, at fra  bronzeniveau, skal alt indholdet deklareres og vurderes efter de meget skrappe kriterier der findes i Cradle-to-Cradle Certfifed®,
hvis de udgør 0,001% procent af produktet. Det svarer til 1/10.000 eller 100 ppm.(parts per million)

Vi arbejder derudover med miljø på flere fronter, hvor produktionen f.eks. kører på vedvarende energi og produkter kan trykkes på FSC® certificeret papir, hvilket betyder, at der altid genplantes træer når der fældes.

Som en vigtig del af tankegangen, skal så meget materiale som muligt genanvendes. I Danmark genanvender vi papir og karton, så træfibrene i tryksager bliver genbrugt 5-8 gange.

Billede der viser miljøvenlige og bæredygtige tryksager hos Strandbygaard trykkeri

"Det er altså målet, at der kun anvendes materialer der ikke kan skade mennesker og miljø og at de kan være en del af sunde kredsløb."

Certificering

Da Cradle to Cradle Certified® tager højde for hele produktets livscyklus, skal hele produktionen af produktlinjen leve op til de strenge krav på fem områder, som det kræves for at blive certificeret.

De fem områder som standarden er delt ind i og man som virksomhed har som mål er:

1. Materialesundhed:
Man definerer indholdet af stoffer i hele forsyningskæden helt ned til 100 ppm. Målet er et produkt, der udelukkende består af stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø.

2. Materialegenbrug:
Produktet skal designes eller kunne udvikles til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke producerer affald.

3. Vedvarende energi:
Her er en forventning om CO2 neutralitet og 100 pct. anvendelse af vedvarende energi.

4. Håndtering af vand:
Brugen af vand og kvaliteten af spildevandet vurderes. Målet er at sikre vandforsyningen for fremtiden, og at vand udledt fra produktionen har drikkevandskvalitet.

5. Social retfærdighed:
Det vurderes, om virksomheden handler i overensstemmelse med anerkendte standarder for social ansvarlighed – eksempelvis Global Compact samt arbejdet med menneskerettigheder og et retfærdigt og lige samfund.

Ud fra disse 5 kategorier, får virksomheden en karakter på hver af dem. 

Karaktererne gives på en skala af fire, men hvor man aldrig kan få en samlet karakter, der er højere end ens laveste delkarakter.

De fire karaktere:

  • Bronze
  • Silver
  • Gold
  • Platinium

Cleanprint – Strandbygaards Cradle to Cradle  Certified® Bronze produktlinje

Som det måske kan fornemmes, så kræver det utroligt meget af en trykkerivirksomhed at blive Cradle to Cradle Certified®

Det er noget som vi har arbejdet på at blive siden 2018 hvor vi igangsatte de første spæde tiltag mod det, der nu er den endelige certificering af vores produktlinje CleanPrint.

Hos Strandbygaard har vi en lang historik med at gå forrest når det kommer til  miljørigtige tiltag.

Derfor var det også et helt naturligt valg at udvikle vores produktion til også at indeholde en lang række produkter, der er Cradle to Cradle Certified® bronze 

En vigtig pointe med Cradle to Cradle Certified® er, at man ikke kan “hvile på laurbærrene” da man, for at få fornyet sin certificering, fortsat skal arbejde for, at produkterne blive bedre end de er.

På den måde sikres en løbende progression og udvikling af produkterne.
Og det er selvfølgelig også vores mål at kravle op ad certificeringen og få en endnu bedre bedømmelse.

CleanPrint by Strandbygaard (1200 × 600px)

"En vigtig pointe med Cradle to Cradle Certified® er, at man ikke kan “hvile på laurbærrene” da man, for at få fornyet sin certificering, fortsat skal arbejde for, at produkterne blive bedre end de er."

Kontakt os og hør mere om Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hvis du er blevet nysgerrig på vores nye CleanPrint produktlinje, så kontakt en af vores konsulenter og hør mere om dine muligheder for at få mere miljøvenlige tryksager.
Scroll til toppen

Få hjælp til julesangene om træet med vores julesanghæfter

GRATIS julesanghæfter