Strandbygaard

Find certificeringer og miljømærker her

En person betjener en maskine i et miljøbevidst trykkeri

Når du skal bruge miljøvenlige print og tryk,
er Strandbygaard helt i front


Print og tryk med miljømærkning giver dig god samvittighed og øget konkurrencefordel

Hvis du leder efter et trykkeri, der går op i miljø og kvalitet, så er du kommet til det helt rette sted!

Ved at vælge produkter der er mere miljøvenlige og med miljømærker og certificeringer, kan du skille dig ud fra dine konkurrenter med en miljørigtig profil.

Mange af dine konkurrenter har sikkert allerede taget miljøvenlige løsninger til sig, så det er også på tide, at du får et eller flere miljømærker på dine tryksager.

Ud over den øgede konkurrencefordel, hvor du kan markedsføre din grønnere profil, giver det dig også god samvittighed at vide, du tager stilling og vælger grønt, når du kan.

Er du klar til at bestille? Se alle produkter her  
En oversigt over alle af FNs verdensmål

FNs verdensmål

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er Verdens arbejdsplan for bl.a. at stoppe klimaforandringerne.

For at nå målene må alle gøre en indsats, både regeringer, virksomheder og hvert enkelt individ.

Hos Strandbygaard har vi udvalgt tre mål at koncentrere os om:


Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Formålet med verdensmål 7. er kort fortalt at kunne levere bæredygtig energi til udviklingslandene. Målet er, at det skal opnås inden 2030. Når du vælger at CO2 kompensere din tryksag, støtter du klimaprojekter i verden, som fremmer vedvarende energi. Strandbygaard vil de næste år også have fokus på, hvordan vores egen produktion kan blive mere CO2 fattig.


Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Gennem vores ISO 14001 certificering og Svanemærket har vi løbende fokus på vores miljøpåvirkninger og er med til at opfylde følgende delmål:

12.4 Vi håndterer affald og kemikalier på forsvarlig vis
12.5 Vi vil fortsat reducere affaldsmængden
12.6 Vi vil motivere andre virksomheder til at agere mere miljøvenligt, f.eks. ved at have øget fokus på vores miljørigtige løsninger.
12.7 Vi vil promovere mere miljøvenlige løsninger i offentlige indkøb
12.8 Vil vi hjælpe med at give alle mennesker en bedre viden og forståelse til at kunne leve mere miljøvenligt.


Verdensmål 15: Livet på land

Igennem FSC® er vi med til at opfylde følgende delmål:

15.1 FSC® arbejder med at bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand
15.2 I FSC® samarbejdet er vi med til at stoppe skovrydning og genoprette ødelagte skove
15.3 FSC® sørger for at genoprette udpint jord og bekæmper ørkendannelse.
15.5 FSC® sørger for naturlige levesteder og beskytter biodiversitet
15.8 FSC® er med til finansiere og skabe incitament til bæredygtigt skovbrug

Læs mere om FN's verdensmål på www.verdensmaalene.dk

Et konturskåret æble i træ med Svanemærket

Svanemærket trykkeri - kontrolleret miljørigtigt tryk og print

Strandbygaard har stor fokus på miljøet og har siden 2009 været et Svanemærket Trykkeri.

Det nordiske Svanemærke er nok det mest kendte miljømærke herhjemme og bruges på alverdens produkter.

Hos Strandbygaard er vi naturligvis også Svanemærket og det er bare ét af de certifikater vi har for at kunne tilbyde dig en miljørigtig tryksag.

Svanemærket viser, at tryksager trykt med mærket, er blandt de mindst miljøbelastende. Samtidig er Svanemærket kundernes og vores nærmiljøs garanti for, at vores tryksager opfylder de skrappe miljøkrav.

Guide til at bruge Svanemærket  

Download Svanemærket  

Download certifikat  

Læs mere om Svanemærket trykkeri  

FSC skilt får genbrugspapir

FSC® certificerede tryksager

I en FSC® skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC® er en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

​Ved at vælge FSC® certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne spores. Herved kan kunderne sikre, at de medvirker til en ansvarlig drift af verdens skove, som bl.a. indebærer sundhed og sikkerhed for skovarbejderne, og at der tages hensyn til dyre- og plantelivet.

Læs mere om FSC®

Guide til at bruge FSC®  

Download FSC® MIX mærke  

Download FSC® Recycled mærke  

Download FSC® Certifikat  

Vindmøller i baggrund med ISO certifieringer påtryk i forgrund

ISO 9001 og ISO 14001

Normalt er vi bløde og fleksible, når det gælder kundernes behov, men når det kommer til kvalitet og miljø, så bliver vi mere markante.

Hos Strandbygaard stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Vi ønsker at sikre en ensartet kvalitet i vores produkter og processer. Vi træner hver dag på at efterleve mottoet – rigtigt første gang, til aftalt tid.

Udover at stille krav til råvarer og fremstillingsprocessen lægger vi stor vægt på et motiverende arbejdsmiljø, hvor sikkerheden er i top.

Når det gælder naturen, så er vores holdning enkel – vi trykker med omtanke for miljøet, og følger de internationale standarder indenfor kvalitets- og miljøledelse.

Læs mere om vores miljøarbejde og -redegørelse i vores ESG-rapport, som du kan downloade længere oppe på siden.


ISO 9001

Ved at være en del af ISO 9001, der er den internationale standard for kvalitetsledelse, sikrer vi systematik i indkøbs-, produktions- og salgsprocessen. Derudover stilles der i standarden krav til, at der formuleres en kvalitetsstrategi samt en løbende udvikling af kvalitetsarbejdet hos Strandbygaard. Certificeringen i ISO 9001 skal revideres en om året, hvor det kontrolleres, at vi overholder de fastlagte procedurer.

Læs mere om ISO 9001


ISO 14001

Ved at være ISO 14001 certificeret, lever vi op til de krav om miljøledelse, som denne internationale standard stiller. Det er et redskab der bruges til at kunne styre, overvåge og nedbringe belastningen af miljøet, som vores aktiviteter resulterer i.

I ISO 14001 er det et krav, at vi skal dokumentere miljøforbedringer ved at fastsætte mål og handlingsplaner. En gang om året skal certificeringen revideres, hvor det bl.a. kontrolleres at vi opnår de miljømål vi fastsætter.

Læs mere om ISO 14001


Download ISO 9001 & ISO 14001 Certifikat (Eng & DK) 

Logo fra Grafisk CSR Kodeks

Grafisk CSR Kodeks - Social og miljømæssig ansvarlighed

Hos Strandbygaard bestræber vi os på at levere mere miljøvenlige løsninger til gavn for mennesker, miljø og samfund.

Ved at tiltræde Grafisk CSR Kodeks har vi forpligtet os til at udvise social og miljømæssig ansvarlighed.

Den Grafiske branches CSR-kodeks tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper, men er gjort mere målrettet til den grafiske branche.

Hensigten med Grafisk CSR kodeks er at give retningslinjer for, hvordan vi som virksomhed kan bidrage til at løse de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen.

Principperne i kodekset viser os vejen for, hvordan vi som virksomhed gennem vores handlinger respekterer de fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, udviser ansvar over for miljøet og modarbejder alle former for korruption.

Vores tiltrædelse i Grafisk CSR kodeks er med til at fastholde vores fokus på social ansvarlighed i vores aktiviteter og styrke den vedvarende kommunikation, om de fremskridt, vi gør inden for CSR.

Læs mere om vores miljøarbejde og -redegørelse i vores ESG-rapport, som du kan downloade længere oppe på siden.


Her er de 12 principper, som vi har forpligtet os til:

Menneskerettigheder

 1. Støtte, respektere og beskytte de internationalt erklærede menneskerettigheder
 2. Sikre at menneskerettigheder ikke krænkes

Arbejdsforhold

 1. Opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektiv forhandling
 2. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 3. Opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

 1. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 2. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
 3. Tilskynde udviklingen og implementering af miljøvenlige teknologier

Bekæmpelse af korruption

 1. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse


Se bevis for tiltrædelse  
konturskåret æble på træplade med et CO2 kompenseret logo på

CO2 kompenseret tryksager - kompenseret med CO2 kreditter

Strandbygaard har siden 2013 været certificeret til at levere CO2 kompenseret tryksager.

Ved at vælge at CO2 kompensere din tryksag, støtter du op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Din støtte går først og fremmest til aktiviteter, som reducerer CO2-udledning, og som en naturlig del medfører disse aktiviteter beskæftigelse og uddannelse for lokalbefolkningen samt mange andre gode ting.

En CO2 kompenseret tryksag fungerer ved, at Strandbygaard opkøber en række CO2 kreditter, eksempelvis 100 tons. De sælges herefter til de af vores kunder, som ønsker en CO2 kompenseret tryksag.

Beløbet fra indkøbet af CO2 kreditter støtter miljøprojekter i hele verden, det kan eksempelvis være plant et træ i Amazonas eller vandprojekter i Afrika. Kontakt jeres konsulent for specifik vejledning.

Lige nu støtter vi et projekt i Indien om opsætning af vindmøller, der bl.a. skal hjælpe Indien på vej til en mere grøn energiproduktion.

Placeret i den centrale indiske region Madhya Pradesh skal det store 50 MW vindmølleprojekt hjælpe med at producere grøn elektricitet ved at udnytte vindenergi. Energien svarer til at kunne give strøm til 25.500 husholdninger hvert år.

Projektet har haft lokalbefolkningen med gennem hyppige høringer af interessenter og projektet skal være med til at skabe økonomisk vækst i området, ved at producere 110Gwh ren elektricitet om året.

Organisationen Orange Renewable, der står bag projektet, er en social ansvarlig organisation og i projektets nærhed investerer de i at:

 1. Forbedre kvaliteten af uddannelse
 2. Støtte initiativet “Clean India” fra Indiens regering ved bl.a. at investere i sanitær infrastruktur i skoler
 3. Udvide medicinske og sundhedsmæssige faciliteter
 4. Forbedre drikkevandsforsyningsinfrastruktur
 5. Skaffe flere arbejdspladser
 6. Fremme kvinders empowerment
 7. Sikring af miljøet

Download guide til CO2 kompenseret  

Download CO2 kompenseret logo  

Download CO2 kompenseret certifikat  

Cradle to Cradle Silver miljøcertifikat

CleanPrint by Strandbygaard - Cradle to Cradle Certified® på silverniveau

Strandbygaard har udviklet en ny produktlinje vi kalder for CleanPrint, der er blevet Cradle to Cradle Certified® på silver niveau.

Cradle to Cradle Certified® er del af den cirkulære økonomi og et certificeringsprogram for at designe, producere og verificere materialer og produkter som er sikre, cirkulært og ansvarligt fremstillet.

Vores nye produktlinje CleanPrint er vores udvalg af Cradle to Cradle Certified® produkter, som er med til at cementere vores kamp for mere miljøvenlige tryksager.

Cradle-to-Cradle certificeringen af CleanPrint er endnu en milepæl for os og markerer, at vi, som en af Danmarks største trykkerier, vil være med til at vise den grønne vej i produktionen af tryksager.

Cradle-to-Cradle Certified standarden er inddelt i 5 kategorier, hvor man som virksomhed kan opnå en score i hver kategori.

Kategorierne er:

 1. Materialesundhed
 2. Genbrug og genanvendelse
 3. Vedvarende energi og carbon management
 4. Forvaltning af vandressourcen
 5. Social ansvarlighed

Hos Strandbygaard er vi stolte over at have gjort os fortjent til endnu et markant certifikat til at understrege vores miljøbevidste produktion og udvikling.

Se Strandbygaards side for CleanPrint på:
www.c2ccertified.org/cleanprint/

Læs mere om Cradle to Cradle Certified® via linket nedenunder her www.c2ccertified.org/

Download Cradle to Cradle certifikatet her  

Download Cradle to Cradle produktlisten her  

Download vejledning til Cradle to Cradle her  

Læs mere om Cradle to Cradle og Cleanprint  

Papirullle af genbrugspapiret SG Recycled

SG Recycled - 100% lokalproduceret genbrugspapir

I samarbejde med Skjern Paper har vi udviklet vores eget genbrugspapir af fraskær fra vores produktion. Papiret er af den grånistrede type og kan med sit udtryk være med til at underbygge din grønne profil.

Den gode historie om vores eget genbrugspapir SG Recycled starter, da en leverandør af genbrugspapir går konkurs tilbage i 2019.

Året efter kan vi lancerer vores eget papir, fremstillet på den lokale papirfabrik Skjern Paper.

Da efterspørgslen på genbrugspapir stadig er stor, har vi i 2023 fået leveret 80 tons mere.

Hvis du ønsker et genbrugspapir, der tydeligt signalerer genbrug, så er det SG Recycled du skal bestille dine næste tryksager på.

Du kan bruge SG Recycled til alle standardtryksager som f.eks. hæfter, visitkort, brochurer og meget mere.

Læs mere om SG Recycled og bestil vareprøve  

En stor smiley repræsenterer fødevarestyrelsens Smileyordning

Smileyordning - fødevarestyrelsen

Smileyordningen er fødevarestyrelsens kontrol af, at virkosmheder overholder gældende lovgivning. Da vi producerer tryksager til fødevare, skal vi være godkendt til dette, og derfor kontrolleres det, at vi overholder de strenge procedurer i forbindelse med tryk.

Se seneste kontrolrapport her  

Strandbygaards ESG rapport

Strandbygaards ESG Rapport

Hvert år udgiver vi en ESG rapport der fortæller om vores forskellige miljøindsatser, data på forbrug og meget mere.

Download ESG Rapport her 

Strandbygaards ESG rapport

Certificeret miljøvenlig el produceret af 100% vandkraft

Vores produktion kører på strøm der er 100% produceret af vandkraft igennem Norsk Elkraft.

Se certifikatet fra Norsk Elkraft her