Strandbygaard
Cradle to Cradle Certified Silver Logo

En miljøcertificering der stiller krav

Hos Strandbygaard kan visse produkter fremstilles som Cradle to Cradle Certified® Silver. Produkterne er samlet under produktgruppen CleanPrint by Strandbygaard.

Cradle to Cradle Certified® er et af de mest ambitiøse miljømærker, som stiller uhyre store krav til virksomheder, der ønsker at opnå certificeringen.

For mange vil det være et nyt begreb. Især i trykkeribranchen, hvor Strandbygaard er blot det fjerde trykkeri i verden til at opnå certificeringen. Heldigvis vinder tankegangen bag certificeringen mere og mere indpas i mange forskellige industrier på tværs af verden.

Vi har opnået certificering på silver-niveau og arbejder videre på at få en endnu højere klassificering.

I denne artikel forklarer vi hvad Cradle to Cradle er og hvordan vi arbejder med det i produktionen af tryksager.

Læs om Cleanprint by Strandbygaard produkter  
Dråbe på blad

Hvad er Cradle to Cradle Certified®?

Cradle to Cradle, eller vugge-til-vugge på dansk, har til formål at fremme en langt mere miljøvenlig produktion, hvor produkter skal være designet til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, for at kunne blive certificeret.

Designkonceptet fremmer altså produkter der skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Tendensen har hidtil været blot at minimere negative effekter på miljø og natur, ved at man sviner mindre og sparer på ressourcerne, man bruger.

Selvom det jo selvfølgelig er en god ting, så ændrer det ikke på, at der stadig bliver brugt mange ressourcer som bliver til affald.

Og hvis man følger tankegangen, så er mindre dårligt stadig dårligt.

Vil du have personlig rådgivning om Cradle to Cradle Certified®? Kontakt os her  
Illustration af Strandbygaards logo og genbrugscirkel

Et uendeligt kredsløb uden nye ressourcer

Historisk set har vi siden industrialiseringen haft en såkaldt cradle to grave tankegang, hvor man producerer noget af råstoffer, bruger det og så smider det væk som rent affald.

Det er den produktionsmetode som man vil væk fra.

I en Cradle to Cradle tankegang er vi som mennesker i stedet til gavn for jorden, men uden at vi nødvendigvis skal skrue ned for forbrug og velfærd. Visionen er, at forbrug og produktion skal have en positiv effekt på økonomi, miljø og mennesker.

Når man ser på en Cradle to Cradle verden, så eksisterer der ikke længere affald. Alle produkter skal designes, så materialerne der bruges, kan indgå i et kredsløb og er sunde for omgivelserne.

Alle produkter skal altså udtænkes, så de kan komme tilbage i enten et biologisk eller teknisk kredsløb og på den måde blive en ny ressource i kredsløbet.

Dette naturlige kredsløb er det, man også kender fra naturen selv, hvor det overskud der er – f.eks. i form af frugter og blade der falder ned på jorden og formulder – bliver til næringsstoffer og basismateriale for den næste sæson.

Billede af bog der er trykt med Cradle to Cradle Certified Silver

Hvad er et biologisk og et teknisk kredsløb?

De to kredsløb som Cradle to Cradle tankegangen bygger på, er dem man også kender fra den cirkulære økonomi

Det biologiske kredsløb kender man fra den måde naturen virker på:
Når en art producerer “affald” så kan en anden art bruge det som næringsstoffer. Der findes ingen lossepladser i det biologiske kredsløb, men materialer cirkulerer hele tiden rundt, og al energi der bruges i kredsløbet kommer fra sol eller vind.

Det er dette kredsløb som det tekniske kredsløb forsøger at efterligne, ved, at de enkelte produkters dele kan genbruges til noget andet, når de har udtjent deres funktion. Desuden skal energi der bruges i kredsløbet komme fra vedvarende energi.

Selvom man taler om to kredsløb, så vil der også opstå situationer hvor det tekniske kredsløb afgiver ressourcer til det biologiske kredsløb. Dette er ikke et problem, men kravet er naturligvis, at det der afgives, uproblematisk skal kunne indgå i det biologiske kredsløb.

Så hvad enten det det drejer sig om teknisk eller biologisk kredsløb, så er tanken den samme i den cirkulære økonomi, som Cradle to Cradle er bygget op om omkring: Alt skal med tiden kunne vende tilbage til kredsløbet – og intet må gå tabt.

Hvis du er interesseret i at læse mere, så besøg danske Vugge-til-Vugge, der er akkrediteret Assessment Body for Cradle to Cradle Products Innovation Institute: vuggetilvugge.dk

En stak tryksager der alle er trykt med Cradle-to-Cradle certified Silver

Cradle to Cradle Certified® i en verden af tryksager

Selvom der i tryksager i høj grad bliver brugt genanvendt papir, så består en tryksag af flere andre materialer, f.eks. tryksværte, lim, indbinding m.m.

Her ligger arbejdet i at bruge materialer der er så sikre som mulige overfor mennesker og miljø, så man opnår en materialesundhed, med mindst mulig miljøpåvirkning.

Det er altså målet, at der kun anvendes materialer der ikke kan skade mennesker og miljø og at de kan være en del af sunde kredsløb.

Man bliver derfor nødt til at vide præcis hvad der er af ingredienser i produktet. Konkret betyder det, at alt indholdet skal deklareres og vurderes efter de meget skrappe kriterier der findes i Cradle-to-Cradle Certififed®, hvis de udgør 0,001% procent af produktet. Det svarer til 1/10.000 eller 100 ppm.(parts per million)

Vi arbejder derudover med miljø på flere fronter, hvor produktionen f.eks. kører på vedvarende energi og produkter kan trykkes på FSC® certificeret papir, hvilket betyder, at der altid genplantes træer når der fældes.

Som en vigtig del af tankegangen, skal så meget materiale som muligt genanvendes. I Danmark genanvender vi papir og karton, så træfibrene i tryksager bliver genbrugt 5-8 gange.

træ i glaskugle symboliserer cradle to cradle

Certificering

Da Cradle to Cradle Certified® tager højde for hele produktets livscyklus, skal hele produktionen af produktlinjen leve op til de strenge krav på fem områder, som det kræves for at blive certificeret.

De fem områder som standarden er delt ind i og man som virksomhed har som mål er:

1. Materialesundhed:
Man definerer indholdet af stoffer i hele forsyningskæden helt ned til 100 ppm. Målet er et produkt, der udelukkende består af stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø.

2. Materialegenbrug:
Produktet skal designes eller kunne udvikles til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke producerer affald.

3. Vedvarende energi:
Her er en forventning om CO2 neutralitet og 100 pct. anvendelse af vedvarende energi.

4. Håndtering af vand:
Produktet skal designes eller kunne udvikles til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke producerer affald.

5. Social retfærdighed:
Det vurderes, om virksomheden handler i overensstemmelse med anerkendte standarder for social ansvarlighed – eksempelvis Global Compact samt arbejdet med menneskerettigheder og et retfærdigt og lige samfund.

Ud fra disse 5 kategorier, får virksomheden en karakter på hver af dem.

Karaktererne gives på en skala af fire, men hvor man aldrig kan få en samlet karakter, der er højere end ens laveste delkarakter.

De fire karakterer er:

  • Bronze
  • Silver
  • Gold
  • Platinium
Bølger i hav viser, at der tages hensyn til bevarelse af rent vand i Cradle to Cradle

CleanPrint by Strandbygaard
lad os tage miljøet seriøst

Bestil tryksager på
Cradle to Cradle Certified® Silver produktlinjen
CleanPrint by Strandbygaard

Cleanprint by Strandbygaard: Når I vil have et seriøst miljømærke på jeres tryksager

Hvis du mener det seriøst med miljømærkning, så er tryksager fra vores produktlinje Cleanprint by Strandbygaard noget af det mest seriøse du kan bestille.

Produkter fra denne linje er Cradle to Cradle Certified® Silver, hvilket betyder, at de skal leve op til nogle af de allerskrappeste krav, for at kunne bryste sig af mærket.

Og det er altså ikke bare varm luft.

Strandbygaard var blot det fjerde trykkeri i verden og det andet trykkeri i Danmark, der har fået godkendt en produktlinje, der lever op til disse meget skrappe krav.

Vil du have personlig rådgivning om Cleanprint by Strandbygaard? Kontakt os her  
Billede af Cleanprint logo - cradle to cradle produkter hos Strandbygaard

Få et hurtigt overblik: Hvorfor skal du vælge Cleanprint by Strandbygaard?

• Hvis I går op i miljøvenlighed, så skal I vælge CleanPrint by Strandbygaard. Det er Cradle to Cradle Certified® Silver produkter, med en af de absolut mest krævende certifikater

• Du får produkter i samme høje kvalitet som du er vant til – men samtidig er det med en international certificering, hvor der leves op til nogle af de skrappeste krav.

• Du kan bestille en lang række standard-produkter som du kender, men hvor alle led i produktionen er testet på alle leder og kanter.

• Som en del af certifikatet, er du sikret, at alt kan dokumenteres og er fremstillet med socialt ansvarlighed.

Scorecard for cradle to cradle produkter hos Strandbygaard

Hvad betyder scorecardet for Cleanprint by Strandbygaard?

På scorekortet kan du se, vores karakter for de enkelte punkter i certificeringen

Material health
- Materialer vi benytter i vores Cleanprint by Strandbygaard skal være sikre for mennesker og miljøet

Material Retilization
- Ved at producerer genanvendelige produkter, skal vi sikre en cirkulær økonomi

Renewable Energy
- Vi skal bruge vedvarende energi og kæmpe for, at fossile brændstoffer bliver i jorden

Water Stewardship
- Vi skal spare på vandet og sørge for, at alt vand er renset

Material Retilization
- Vi skal hjælpe til med at vores samfund er ligestillet og vi respekterer menneskerettigheder.