Strandbygaard
Her ses Strandbygaards Svanemærke

Svanemærkede tryksager hos Strandbygaard

Svanen er det officielle nordiske miljømærke, der stiller krav til miljøpræstationen af både trykkeri og tryksag med udgangspunkt i produktet livscyklus.

Når I vælger at få Svanemærket jeres tryksag, så sikrer vi som trykkeri, at jeres tryksag har mindst muligt belastning for miljøet.

Som en bonus for jer, så kan I vise, at I er engageret i at gøre noget godt for miljøet.

En bunke Svanemærke hæfter

Den tredobbelte bundlinje – miljømærker giver bonus

Når du driver en virksomhed, så er det blevet vigtigere end nogensinde før med den såkaldte tredobbelte bundlinje.

Her viser I, at udover det økonomiske fokus, har I også styr på virksomhedens betydning for miljøet og på både egne og underleverandørers medarbejderes trivsel.

Det er ikke kun længere op til den enkelte organisation at gå op i miljø og trivsel. Der er decideret lovkrav om, at større danske virksomheder redegør for CSR-politik og samfundsansvar.

Læs mere om Svanemærket på hjemmesiden.

Ole Strandbygaard citat

Kunderne bestemmer – og de vil have miljøvenlige løsninger!

Og en ting er de lovmæssige krav, men din kunder går heldigvis også i stigende grad op i, at virksomheder kerer sig om klima og miljøforhold.

Derfor er det vigtigt som aldrig før, at I kan vise i jeres årsrapporter, CSR-rapporter, salgsmaterieale og andre tryksager, at I handler, agerer og tænker miljøhensyn ind alle steder i organisationen.

Dette kan I f.eks. gøre ved at vælge et trykkeri der er Svanemærket og selvfølgelig få Svanemærket alle jeres tryksager. Både til intern og ekstern brug.

At der bliver mere og mere efterspørgsel på miljøvenlige produkter ses også hos både blandt offentlige og private indkøbere.

Når der indhentes tilbud, så er der ofte et krav om at produkterne er miljømærket med f.eks. Svanemærket. Flere har endda en decideret politik for miljømærket indkøb.

bogbinder samler Svanemærkede tryksager

Derfor skal du vælge at få Svanemærket Tryksager

Når du vælger et Svanemærket trykkeri, er der rigtig mange meget skrappe krav som trykkeriet skal efterleve i forhold til dine tryksager.

Der stilles bl.a. krav til at det papir der bruges er fremstillet energieffektivt og lever op til krav om kemikaliebrug. Derudover er det et krav, at papiret skal være lavet af sporbart træ, hvor en andel af det skal være certificeret eller af genbrugspapir.

Der stilles naturligvis også krav til den tryksværte og andre kemikalier, der bruges. Det Svanemærkede trykkeri skal også leve op til skrappe energikrav, have fokus på brugen af vandbaserede og vegetabilske trykfarver, sørge for at sortere affald grundigt og minimere papirspild.

Så som man måske kan fornemme, så er organisationen bag Svanemærket særdeles grundige og det er altså ikke uden grund, at Svanemærket har en så stor betydning – ikke mindst når det drejer sig om tryksager.

Hos Strandbygaard har vi været Svanemærket trykkeri i rigtig mange år og denne grønne profil er en naturlig del af vores virksomhed. Dette ses ikke mindst i alle de andre markante miljøcertifikater vi har foruden Svanemærket.

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores tiltag for mere miljøvenlige tryksager, så er du velkommen til at kontakte en af vores konsulenter.

en glaskugle med Svanemærke

Svanemærket: Et mærke du kan have tillid til

Svanemærket er mere end 30 år gammelt, men er mere populært og aktuelt en nogensinde før.

Hele 95% af danskerne kender til mærket og i en forbrugerundersøgelse foretaget af IPSOS, så erklærer 76% af danskerne, at når et produkt er Svanemærket, så betragter de det som et godt miljøvalg.

Mærket giver altså et hurtig blikfang og giver jeres kunder et positiv syn på jer som virksomhed og er med til understrege jeres virksomheds grønne profil.


Vælg Svanemærket, så bidrager du til at opfylde FNs verdensmål nr. 12:

  • En rigere og renere natur
  • Bedre kemi i hverdagen
  • Ansvarlig brug af Jordens ressourcer
  • Et bedre klima
  • En bæredygtig fremtid