Strandbygaard
papyrus bogbind

Et gammelt håndværk - De første fund af bogindbinding

Læs hvordan bogbinderi har udviklet sig gennem tiden og hvordan vi bruger bogbinderi i en moderne trykkerivirksomhed.

I historien om bogbinderi viser det sig, at bogbinderi er noget man har brugt helt tilbage til det gamle Egypten. Her fik egyptiske papyrusbøger lavet bind af gammel kasseret papyrus og de blev sågar også betrukket med læder med ornamenter.

Der findes ligeledes eksempler på en form for bogbinderi tilbage fra det antikke Grækenland hvor pergamentkodekserne blev beskyttet med skindfoderaler ombundet med remme. Romernes tavler havde også en indbinding der minder meget om den bogindbinding vi kender i dag.

Gammel bog med laset bogbind

Bogindbinding fra 1500 tallet

Fra omkring 1500 tallet begynder bogbinderiet at blive mere moderne. Man fandt på at makulere papir fra trykkerierne og kasserede håndskrifter, lave det til pap og bruge det til indbindingen.

Så på den måde gik man allerede dengang ind for genbrug. Om end det nok mere var af praktiske og økonomiske årsager end for at tænke på miljøet som vi kender det i dag.

Læs mere om Strandbygaards bogbinderi her 
Flexbind er åben

Skiftet til det moderne

Indtil omkring 1800 tallet var det det såkaldte privatbind der var almindeligt. Her fik man som privatperson indbundet sin bog efter eget ønske hos en bogbinder.

Man kunne altså gå ned til sin bogbinder og få indbundet en enkelt bog man havde erhvervet sig, i de materialer man ønsker og udsmykket med f.eks. ornamenter, guld og lign.

Dvs, når man købte en bog, så var det med papir- eller kartonomslag. Man tog det for givet, at man altid sendte sin bog til en bogbinder, når man havde erhvervet sig den.

Men i løbet af 1800 tallet blev det mere normalt med såkaldte forlagsbind, der er den industrielt fremstillet indbinding. Dette skete i takt med mere moderne og avancerede bogbinderimaskiner blev udbredt.

Forlagsbindet er, som navnet måske antyder, bøger der bliver indbundet fra forlaget af, og hvor man altså har et helt oplag, eller dele af oplag, der bliver indbundet ens. Enten hos selve forlaget eller hos en mellemhandler.

Grønne bøger på rad og række i bogbinderi

Dekoration af bøger på maskiner

"(...)og virker fordærvende paa det store Publikums Smag."

- Carl S. Petersen

Man begyndte her i midten af 1800 tallet også at kunne lave forgyldninger på bøgerne på maskiner. Man kunne således lave bind der var dekorerede – måske endda overdekorede. I hvert fald hvis man kunne spørge bibliotekar Carl S. Petersen, der i 1915 skrev:

“Efterhaanden som Maskiner er indførte i Bogbinderiet, er det blevet muligt at fremstille yderst billige Bd, (bind red.) i store oplag; i England udsendes Bøgerne i et stift Shirtingsomslag som foreløbigt Bd, og dette er blevet efterlignet i de Shirtingsbind med tarvelig Maskineforgyldning, der nu grasserer i alle Lande som »Pragtbind« og virker fordærvende paa det store Publikums Smag.”

Kilde: Webarchive

Han er tydeligvis ikke imponeret over disse moderne maskiner til bogbinderi.

Blå bog er åben i bogbind

Moderne bogbinderi hos Strandbygaard

En moderne bogbinder bliver i dag uddannet som en del af grafisk trykker- og serigrafi uddannelserne og er altså i sig selv ikke en separat håndværk som før i tiden.

Dette skyldes ikke mindst, at man ofte har brug for bogbindere med stor forståelse for de maskiner der bruges til bogbinderi i en moderne trykkerivirksomhed.

For at blive bogbinder tager man i dag uddannelse som grafisk tekniker og specialiserer sig f.eks. via sin elevplads til bogbinder

Hos Strandbygaard har vi selvfølgelig vores egen bogbinderiafdeling med erfarne medarbejdere der kan stå for indbinding og tryk af bøger der er indbundet i stof, pap papir eller andet. Og vi kan selvfølgelig også foliere og præge din bog med forskellige materialer.

Udover de mere klassiske bogbinderopgaver hvor produktet er en klassisk bog, så står vores bogbinderi også for al hvad man kan kalde for efterbehandling af alle andre typer af tryksager. Det kunne f.eks. være fanestans, hæftning, prægning og meget mere.