Strandbygaard
 
Miljømærkerne FSC og Svanemærket

Læs om miljøtiltag hos Strandbygaard

Hensynet til miljø- og social ansvarlighed er en rodfæstet del af Strandbygaard og har været det igennem rigtig mange år.

Som officielt godkendt Svanemærket trykkeri igennem mange år, er Strandbygaard blandt de absolut mest miljørigtige grafiske virksomheder både nationalt og internationalt.
Det indebærer bl.a., at vi trykker med vandbaserede, vegetabilske farver og i videst muligt omfang benytter vi Svanen-, EU Ecolabel Blomsten samt FSC-godkendt papir fra ansvarligt skovdrift.

 
En industrirulle med genbrugspapir fra papirproducent

Genbrugspapir, ISO og vindenergi

Vi er certificeret iht. FSC og ISO 14001 igennem vores vores Prinfo samarbejde. Dette sikrer, at alle miljømæssige krav overholdes og det sikrer desuden løbende udvikling og forbedring af vores miljøindsats og -resultater.

Derudover er vi blevet Cradle to Cradle Certified® på silver niveau

Som en del af vores vores bevidsthed omkring vigtigheden af at passe på naturen arbejder vi løbende på at reducere vores energiforbrug og klimabelastning.
I 2021 kommer alt vores strøm f.eks. fra vindenergi og vi har fået udviklet vores eget lokalproducerede genbrugspapir, der er fremstillet af papirrester og makulatur fra vores egen og samarbejdspartneres produktion.

Genbrugspapiret er 100% klimaneutralt og fremstillet hos en Skjern Paper, få kilometer fra Strandbygaard.
Produktet er desuden 100% CO2 neutral og FSC Recycled og findes i 8 forskellige gramvægte.

Samtidig har vi implementeret det internationalt anerkendte ClimateCalc system, så vi måler vores CO2-belastning og på et veldokumenteret grundlag, kan vi tilbyde CO2-kompensation af kundernes tryksager.

 
Læs mere om miljømærker her 
 
billede af Strandbygaards ESG rapport

CSR-kodeks, verdensmål og CO2-kompensation

Hos Strandbygaard er vi godkendt til at trykke til fødevareindustrien, så vi kan producere tryksager beregnet til at være i direkte kontakt med fødevarer.

Strandbygaard har tilsluttet sig Grafisk CSR-Kodeks og derigennem UN Global Compact, ligesom vi også støtter op om FN’s 17 verdensmål og årligt udarbejder en miljøredegørelse og bæredygtighedsrapport, som er offentlig tilgængelig og hvert år laves der CO2 regnskab for vores CO2 produkter.

Genanvendelsesgraden af produkter hos Strandbygaard

Europaller byttes om ved levering og kører i et cirkulært system. Pap til emballering, bølgepap, grå-pap, papir, karton, plastarme, strækfolie, krympefolie, jern – alle materialerne sorteres og sendes med godkendte transportører til 100% genanvendelse.

Vi arbejder konstant på at udvikle de mest hensigtsmæssige løsninger i vores produktion, bl.a. ved at inddrage medarbejdernes forslag til produktionsoptimeringer, og vi sætter løbende nye mål for vores miljøindsats.

Vi har rådgivet ud fra en vurdering af holdbarhed og produktets miljøprofil og har blandt andet fundet frem til et selvklæbende materiale, som er biologisk nedbrydeligt. Det kan anvendes til både små stickers og større selvklæbere.

 
Billede af MakerSpace i Ringkøbing-Skjern kommune

Makerspace i Ringkøbing-Skjern Kommune

På alle overbygningsskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune er der etableret Makerspace. Makerspace er en ordning hvor formålet er, at elever og lærere får adgang til den nyeste teknologi inden for digital produktion og design.

På et GRO-møde (Grøn Ressource Optimering) talte vi om vores nye affaldsfraktioner. Her fandt vi frem til, at noget af vores brændbare affald muligvis kunne bruges andre steder, så det kunne komme til nytte andensteds, og ikke bare røg til brændbart.

Gro-projektet er et projekt under Ringkøbing Skjern erhversråd, der hjælper virksomheder med at blive mere grønne og finde nye tiltag der kan hjælpe virksomheden mod mere miljøvenlig produktion.

Læs mere om projektet her

GRO-projektets konsulenter fik undersøgt sagen og etableret kontakten mellem Strandbygaard og Makerspace.

Nu kan eleverne i Makerspace bruge nogle af vores PVC-fri materialer til at eksperimentere med, printe på og skære i.

For Makerspace er det en stor fordel at de ikke skal ud at købe materialerne, men i stedet får det forærende og vi sparer penge ved ikke at skulle sende materialet til brændbart. Alt i alt en win-win case.